20212020

 • Ks. Józef Nęcek - Historia salezjanina - lata 1916-1972
 • Wykaz osób z akt parafialnych diecezji łuckiej do 1945 roku. Tom X


 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Hasło w leksykonie  2019  Odznaczenie krajowe państwowe


  2018  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  2017  Rozdział w recenzowanej książce naukowej
  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie  2016  Członkostwo w radzie naukowej wydawnictwa


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  2014
  2013  2012  Hasło encyklopedyczne


  2011
  2005