Ks. dr hab. Waldemar Żurek prof. KUL
Profesor KUL - Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych (ABMK)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: waldemar.zurek_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-5602-5077