dr Waldemar Kazimierczak
adiunkt - Katedra Biomedycyny i Badań Środowiskowych
Instytut Nauk Biologicznych
Wydział Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: waldemar.kazimierczak_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-8576-4701