Evolution and taxonomy of nematode-associated entomopathogenic bacteria of the genera Xenorhabdus and Photorhabdus: an overview

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: SYMBIOSIS (ISSN: 0334-5114)
Współautorzy: Ewa Sajnaga, Waldemar Kazimierczak
Rok wydania: 2020
Tom: 80
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 1-13
Streszczenie: Entomopatogeniczne bakterie z rodzajów Xenorhabdus i Photorhabdus są blisko ze sobą spokrewnionymi Gram-ujemnymi bakteriami z rodziny Enterobacteriacae (γ-Proteobacteria). Wchodzą one w obligatoryjne, mutualistyczne związki z nicieniami glebowymi z rodzajów Steinernema i Heterorhabditis, uczestnicząc w patogenezie owadów. Badania nad tymi dwoma rodzajami bakterii koncentrują się głównie na ich wyjątkowych interakcjach ze zwierzętami - nicieniami (gospodarze) i owadami (żywiciele). Dotychczasowe badania nad związanymi mutualistycznie z nicieniami bakteriami z całego świata przyczyniły się do zwiększenia liczby opisanych gatunków Xenorhabdus i Photorhabdus. Ostatnio systematyka mikrosymbiontów nicieni entomopatogenicznych przeszła gruntowną rewizję, czego efektem było wyróżnienie 26 gatunków w rodzaju Xenorhabdus i 19 gatunków w rodzaju Photorhabdus. Pomimo podobnego cyklu życiowego i pochodzenia filogenetycznego bakterie z rodzajów Photorhabdus i Xenorhabdus znacząco różnią się np. zakresem gospodarzy nicieniowych, symbiotyczną strategią pasożytniczą czy też rodzajem wydzielanych antybiotyków czy owadobójczych toksyn. Jako, że wiedza o bioróżnorodności mikrosymbiontów nicieni entomopatogeniczych jest pomocna w ich zastosowaniu, głównym wyzwaniem dla naukowców jest określenie związków filogenetycznych między tymi wyjątkowymi bakteriami. Przedstawiony artykuł stanowi podsumowanie głównych informacji o taksonomii i historii ewolucyjnej symbiontów nicieni entomopatogenicznych z rodzajów Xenornabdus i Photorhabdus.
Słowa kluczowe: Xenorhabdus, Photorhabdus, bakterie entomopatogeniczne, symbionty nicieni, ewolucja, taksonomia
DOI: 10.1007/s13199-019-00660-0Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Waldemar Kazimierczak and Ewa Sajnaga and Waldemar Kazimierczak",
title = "Evolution and taxonomy of nematode-associated entomopathogenic bacteria of the genera Xenorhabdus and Photorhabdus: an overview",
journal = "SYMBIOSIS",
year = "2020",
number = "1",
pages = "1-13"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kazimierczak, W. and Ewa Sajnaga and Waldemar Kazimierczak(2020). Evolution and taxonomy of nematode-associated entomopathogenic bacteria of the genera Xenorhabdus and Photorhabdus: an overview. SYMBIOSIS, 1, 1-13.