Mechanisms involved in the development of the small intestine mucosal layer in postnatal piglets

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY (ISSN: 0867-5910)
Współautorzy: Tomasz Hubert Skrzypek, Waldemar Kazimierczak, Henryk Skrzypek, Jose Valvedre Piedra, Michał Godlewski, R. Zabielski
Rok wydania: 2018
Tom: 69
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 127-138
Streszczenie: Zastosowanie komplementarnych technik wizualizacji i pomiarów pozwoliło na dokładny opis i kwantyfikację zmian w architekturze błony śluzowej jelit oraz zapewniło kompleksowe spojrzenie na dynamikę przebudowy i procesów dojrzewania śluzówki, zachodzących w jelicie cienkim prosiąt od urodzenia do odsadzenia. Celem pracy było zbadanie postnatalnego rozwoju jelita cienkiego u świń. Zastosowano trzy techniki: skaningową mikroskopię elektronową (pomiary gęstości i kształtu kosmków, wysokość enterocytów i mikrokosmków, złuszczanie komórek i lokalizację stref złuszczania), mikroskopię optyczną (przekrój poprzeczny, pomiar struktur: długość i szerokość kosmków, głębokość krypty; grubość śluzówki) i mikroskopię konfokalną (lokalizacja komórki, apoptoza, złuszczanie i migracja). Postnatalny rozwój błony śluzowej jelita cienkiego odzwierciedla się w zmianach gęstości, długości, szerokości i kształtu kosmków, głębokości krypt, zastąpieniu populacji enterocytów. Obecność głębokich poprzecznych bruzd na rdzeniu kosmka i zwakuolizowanych enterocytów typu płodowego w warstwie błony śluzowej jelita cienkiego, które są zdolne do pochłaniania dużych ilości siary krótko po urodzeniu, wydaje się odgrywać ważną rolę w obserwowanym zjawisku rozprostowywania kosmków i wzrost średnicy kosmków wkrótce po urodzeniu. Postawiliśmy hipotezę, że błona śluzowa jest skompresowana przed urodzeniem i gotowa do rozwinięcia w krótkim czasie po urodzeniu.
Słowa kluczowe: rozwój, skaningowa mikroskopia elektronowa, jelito cienkie, kosmki, enterocyty, apoptoza, strefy wypadania, dojrzewanie
DOI: 10.26402/jpp.2018.1.14Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Waldemar Kazimierczak and Tomasz Hubert Skrzypek and Waldemar Kazimierczak and Henryk Skrzypek and Jose Valvedre Piedra and Michał Godlewski and R. Zabielski",
title = "Mechanisms involved in the development of the small intestine mucosal layer in postnatal piglets",
journal = "JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY",
year = "2018",
number = "1",
pages = "127-138"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kazimierczak, W. and Tomasz Hubert Skrzypek and Waldemar Kazimierczak and Henryk Skrzypek and Jose Valvedre Piedra and Michał Godlewski and R. Zabielski(2018). Mechanisms involved in the development of the small intestine mucosal layer in postnatal piglets. JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY, 1, 127-138.