Functional traits of Lactobacillus plantarum from fermented Brassica oleracea var. capitata L. in view of multivariate statistical analysis

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY (ISSN: 1438-2377)
Współautorzy: Magdalena Polak-Borecka, Agnieszka Kubik-Komar, Klaudia Gustaw, Magdalena Michalak, Adam Waśko
Rok wydania: 2018
Tom: 244
Numer czasopisma: 10
Strony od-do: 1719-1727
Streszczenie: Badaniom poddano zidentyfikowane szczepy Lactobacillus plantarum wyizolowane z naturalnie fermentującej Brassica oleracea var. capitata L. Wykorzystaliśmy metodę porównywania nieważonych grup z analizą średnich arytmetycznych (UPGMA) i analizę głównych składowych (PCA) w celu określenia zmian właściwości funkcjonalnych izolatów. Analizie poddano 6 cech funkcjonalnych: przeżywalność w niskim pH, oporność na lizozym i SIF, auto- i koagregację oraz aktywność beta-glukonidazy. Prezentowana praca jest pierwszym opracowaniem, w którym do analizy danych otrzymanych w tych samych doświadczeniach mikrobiologicznych użyto jednocześnie obydwu metod statystycznych (PCA i UPGMA). Pozwoliło to uzyskać informacje o podobieństwie badanych izolatów bakterii pod względem ich cech funkcjonalnych. Dodatkowo przedstawiono poziom analizowanych cech funkcjonalnych w poszczególnych grupach izolatów bakterii. Przedstawione podejście było podstawą wyboru izolatów o cechach najbardziej zbliżonych do szczepu referencyjnego wyizolowanego z kapusty kiszonej.
Słowa kluczowe: Lactobacillus plantarum, Brassica oleracea L., cechy funkcjonalne, UPGMA, PCA
DOI: 10.1007/s00217-018-3084-6Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Waldemar Kazimierczak and Magdalena Polak-Borecka and Agnieszka Kubik-Komar and Klaudia Gustaw and Magdalena Michalak and Adam Waśko",
title = "Functional traits of Lactobacillus plantarum from fermented Brassica oleracea var. capitata L. in view of multivariate statistical analysis",
journal = "EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY",
year = "2018",
number = "10",
pages = "1719-1727"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kazimierczak, W. and Magdalena Polak-Borecka and Agnieszka Kubik-Komar and Klaudia Gustaw and Magdalena Michalak and Adam Waśko(2018). Functional traits of Lactobacillus plantarum from fermented Brassica oleracea var. capitata L. in view of multivariate statistical analysis. EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, 10, 1719-1727.