Ascorbic acid- and sodium ascorbate-loaded oxidized potato starch films: comparative evaluation of physicochemical and antioxidant properties

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: CARBOHYDRATE POLYMERS (ISSN: 0144-8617)
Współautorzy: Dariusz Kowalczyk, Waldemar Kazimierczak, Emil Zięba, Monika Mężyńska, Monika Basiura-Cembala, Sławomir Lisiecki, Monika Karaś, Barbara Baraniak
Rok wydania: 2018
Tom: 181
Numer czasopisma: (2018)
Strony od-do: 317-326
Streszczenie: Celem badań było porównanie wpływu rosnących stężeń jonów askorbinianowych (AI, 0-100 mM) w postaci kwasu askorbinowego (AA) i askorbinianu sodu (SA) na właściwości jadalnych folii z oksydowanej skrobi ziemniaczanej. Reakcje brązowienia były szybsze w foliach z dodatkiem SA niż w AA. Z kolei AA rekrystalizował szybciej niż jego sól sodowa. Najwyższe stężenie SA zwiększało przepuszczalność wodną folii. Wytrzymałość mechaniczna i sztywność folii stopniowo spadały wraz ze wzrostem zawartości AI. Spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera sugerowała, że dodanie SA powodowało bardziej intensywne zmiany strukturalne w foliach niż AA. Dyfrakcja rentgenowska wykazała, że folie z dodatkiem 25 i 50 mM AI wykazywały wyższą zdolność krystalizacji niż w grupie kontrolnej. Folie z AA i SA nie różniły się rozpuszczalnością, zdolnością do uwalniania AI, a co za tym idzie - aktywnością przeciwutleniającą.
Słowa kluczowe: folie jadalne, utleniona skrobia ziemniaczana, kwas askorbinowy, askorbinian sodu, ABTS, FRAP
Dostęp WWW: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861717312195
DOI: 10.1016/j.carbpol.2017.10.063Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Waldemar Kazimierczak and Dariusz Kowalczyk and Waldemar Kazimierczak and Emil Zięba and Monika Mężyńska and Monika Basiura-Cembala and Sławomir Lisiecki and Monika Karaś and Barbara Baraniak",
title = "Ascorbic acid- and sodium ascorbate-loaded oxidized potato starch films: comparative evaluation of physicochemical and antioxidant properties",
journal = "CARBOHYDRATE POLYMERS",
year = "2018",
number = "(2018)",
pages = "317-326"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kazimierczak, W. and Dariusz Kowalczyk and Waldemar Kazimierczak and Emil Zięba and Monika Mężyńska and Monika Basiura-Cembala and Sławomir Lisiecki and Monika Karaś and Barbara Baraniak(2018). Ascorbic acid- and sodium ascorbate-loaded oxidized potato starch films: comparative evaluation of physicochemical and antioxidant properties. CARBOHYDRATE POLYMERS, (2018), 317-326.