Tomasz Sieniow
 
Dr Tomasz Sieniow (ur. 17.05.1973 r.) – absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Magister prawa -1997) oraz Chicago-Kent College of Law - Illinois Institute of Technology (Master of Laws in International and Comparative Law – 2000); w latach 1998-2003 uczestnik seminarium doktoranckiego prowadzonego na KUL-u przez prof. dra hab. Ryszarda Skubisza. W 2002 roku przebywał na stażu naukowym w Centre for Intellectual Property Rights - KULeuven. W sierpniu 2008 r. przebywał jako Visiting Scholar na Uniwersytecie Notre Dame w Nanovic Institute for European Studies, prowadząc badania nad międzynarodowym prawem migracyjnym.  Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2004 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wyczerpanie patentu. Studium prawno-porównawcze”, za którą otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za najlepszą pracę doktorską w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy RP z okazji „Roku Ochrony Własności Przemysłowej w Polsce”. Zatrudniony w Katedrze Prawa Unii Europejskiej KUL: w latach 1998-2004 jako asystent, od 2005 roku jako adiunkt; w latach 2000-2004 Zastępca Dyrektora Centrum Prawa Amerykańskiego KUL; od 2004 roku Koordynator Sekcji Uchodźczej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL, Pełnomocnik Dziekana WPPKiA ds. uruchomienia, a w latach 2011-2014 Kierownik Programu European Studies. Jego zainteresowania naukowe obejmują problemy ochrony praw migrantów i uchodźców w prawie Unii Europejskiej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z prawa europejskiego i migracyjnego, wykłada również po angielsku w ramach Szkoły Prawa Amerykańskiego KUL i programu European Studies. Był pomysłodawcą, koordynatorem i wykładowcą w Programie Summer School of Human Rights and European Law. Współpracował z American Bar Association – Central and East European Law Initiative, International Commission of Jurists w Genewie, Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia”, Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz Pennsylvania Bar Association. Od 2002 roku jest prezesem zarządu Instytutu na rzecz Państwa Prawa – fundacji założonej przez polskich i amerykańskich prawników. W  latach 2014-2016 Tomasz Sieniow był Kierownikiem Działu Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu. W semestrze jesiennym 2017 roku przebywał na stażu naukowym w Keough School of Global Affairs (Nanovic Institute for European Studies) na Uniwersytecie Notre Dame (USA) 
 
 
Konsultacje : w czasie pracy zdalnej, proszę o kontakt e-mailowy: 

 

tsieniow [at] kul.pl

 

 
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2020 12:04