2021Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2020

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego
Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2019Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z budżetu KULCzłonkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej
Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Recenzja w przewodzie doktorskim


Członkostwo w komitecie lub komisji2017Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Recenzja książki naukowej


201620152013


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2011

 • Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów

 • 2010


  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


  2008


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2001

 • Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego