dr hab. Tomasz Rokosz prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii
Instytut Nauk o Sztuce
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: tomasz.rokosz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-6666-6196