2017

Prace magisterskie
 • Potencjał turystyczny miasta Sandomierz. Szanse i ograniczenia.

2015

Rozprawy doktorskie
 • Monety obiegowe i okolicznościowe emitowane w latach 1950-1994
Prace magisterskie
 • Kobiety - żołnierze na Lubelszczyźnie po 1939 r.

2014

Prace magisterskie
 • Stan wojenny w Łęcznej. 13 grudnia 1981 - 22 lipca 1983
 • Sport w Lublinie w okresie międzywojennym
 • Major Hieronim Dekutowski pseudonim "Zapora" - wstęp do biografii.

2013

Prace magisterskie
 • Oddział Narodowych Sił Zbrojnych Stefana Brzuszka ps. "Boruta"

2012

Prace dyplomowe
 • Kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krzeszowie nad Sanem
 • Trzy lata z numerem 550 w Ostlager
 • Spitko de Jaroslaw et hereditas eius
 • Szkoła Podstawowa w Janowie Podlaskim
 • Bogactwo sztuki sakralnej w parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Dysie na przełomie XVII i XVIII w
 • Duma polskiego przemysłu – zakłady południowe jako główna inwestycja COP
 • „… ku Kresom wracajcie…” Towarzystwo Rodzin Kresowych z Chełmie
 • Działacze i działalność PSL „PIAST” 1913-1931
 • Szkoła średnia w Stoczku Łukowskim w latach 1944-1994
 • Historia parafii w Starym Zamościu
 • Działalność sekcji polskiej Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie (Kirche in Not)
 • Wojenne losy klasztoru ss.Karmelitanek Bosych w Przemyślu
 • „Wywożono nas nocą” – Losy Dzieci Zamojszczyzny podczas hitlerowskiej okupacji