dr hab. Tomasz Panfil
adiunkt - Katedra Nauk Pomocniczych Historii
Instytut Historii
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: tomasz.panfil_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-6456-177X