Zainteresowania i tematyka badawcza:

- analiza reakcji fitoplanktonu na zmiany klimatyczne ze szczególnym uwzględnieniem roli okresów zimowych;

- ekologia i taksonomia fitoplanktonu (glonów i sinic) z uwzględnieniem gatunków potencjalnie toksycznych;

- zastosowanie fitoplanktonu w ocenie stanu i potencjału ekologicznego wód;

- poszukiwanie możliwości wykorzystania producentów pierwotnych obecnych w środowisku wodnym pod kątem zastosowania substancji aktywnych przez nie produkowanych w terapiach medycznych.

 

 

 

Pełnione funkcje:

Członek Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów

Ostatnia aktualizacja: 15.11.2019 14:38