dr Tomasz Lenard
adiunkt - Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii
Instytut Nauk Biologicznych
Wydział Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: tomasz.lenard_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-0979-7082