Czego potrzebuje wyobraźnia religijna?
[What does religious imagination need? ]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Kraków
Rok wydania: 2013
Tytuł publikacji: Miłosz i Miłosz
Redaktorzy: Aleksander Fiut, Artur Grabowski, Łukasz Tischner
Strony od-do: 255-270