CZego potrzebuje wyobraźnia religijna
[What needs religious imagination? ]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Miłosz i Miłosz
Miejsce: Kraków