W poprzek etykom zmilitaryzowanych kolektywów. Kilka uwag literaturoznawcy o duchowości lewicy laickiej
[Crosswise the ethics of militarized collectives. Some literary critic notes about spirituality of the lay left]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Literatura a religia - w kontekście dyskursu tożsamościowego: religia i naród
Miejsce: Lublin, KUL