2019Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Recenzja w przewodzie doktorskim201820172016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2013
2011

 • Wolność jako warunek a dobro jako cel kształcenia i wychowania

 • 2010


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  2009

  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  2004  2000

 • Der Zerfall der Metaphysik: Von Hegel zu Adorno
  [Rozpad metafizyki: od Hegla do Adorno]
 • Historisch-systematische Beiträge zur Anthropologie
  [Historyczno-systematyczne przyczynki do antropologii]

 • 1998

 • Zum Gottesbegriff G.W.F. Hegels im Rückblick auf das Gottesverständnis Martin Luthers. Eine metaphysische Untersuchung
  [O pojęciu Boga u G.W.F. Hegla w odniesieniu do rozumienia Boga przez Marcina Lutra. Rozprawa metafizyczna]