20202019Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Recenzja w przewodzie doktorskim201820172016Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2013Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany2012Hasło encyklopedyczne


2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym


2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie2009

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie2008


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


20042000

  • Der Zerfall der Metaphysik: Von Hegel zu Adorno
    [Rozpad metafizyki: od Hegla do Adorno]
  • Historisch-systematische Beiträge zur Anthropologie
    [Historyczno-systematyczne przyczynki do antropologii]

  • 1998

  • Zum Gottesbegriff G.W.F. Hegels im Rückblick auf das Gottesverständnis Martin Luthers. Eine metaphysische Untersuchung
    [O pojęciu Boga u G.W.F. Hegla w odniesieniu do rozumienia Boga przez Marcina Lutra. Rozprawa metafizyczna]