Cechy osobowości jako predyktory satysfakcji z małżeństwa osób w okresie późnej doroslości
[Personality traits as predictors of marital satisfaction among older couples]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Psychoterapia (ISSN: 0239-4170)
Współautorzy: Paweł Brudek, Izabella Jasik
Rok wydania: 2018
Tom: 2
Numer czasopisma: 185
Strony od-do: 5-20
Streszczenie: Zagadnienie uwarunkowań satysfakcji z małżeństwa cieszy się obecnie wyraźnym zainteresowaniem. Badania prowadzone w tym obszarze koncentrują się na małżonkach w okresie wczesnej i średniej dorosłości. Tymczasem starość może stać się złotym okresem małżeńskiego życia. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy istnieją powiązania między cechami osobowości a satysfakcją z małżeństwa w okresie późnej dorosłości. W odpowiedzi na to pytanie przeprowadzono badanie 120 osób (60 małżeństw w wieku 60-75 lat. W badaniach zastosowano: Kwestionariusz Dobranego Małżeństwa Autorstwa J.Rostowskiego i M.Plopy; Inwentarza Osobowości NEO-PI-R P.T.Costy i R.R.McCrae. Wykazano, że cechy osobowości małżonków pozostają w statystycznie istotnym związku z ich satysfakcja z małżeństwa. istotne korelacje odnotowano w przypadku Neurotyczności, Ugodowości i Sumienności. Wśród predyktorów satysfakcji z małżeństwa znalazła się Ugodowość. Uzyskane rezultaty mogą być pomocne w praktyce klinicznej w określaniu kierunków oddziaływań pomocowych względem starszych małżonków.
Słowa kluczowe: satysfakcja z małżeństwa, cechy osobowości, późna dorosłość
Dostęp WWW: https://pracownik.kul.pl/files/93237/public/artykuy_w_czasopismach_punktowanych/5brudek_psychoterapia_2_2018.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Stanisława Steuden and Paweł Brudek and Izabella Jasik",
title = "Cechy osobowości jako predyktory satysfakcji z małżeństwa osób w okresie późnej doroslości",
journal = "Psychoterapia",
year = "2018",
number = "185",
pages = "5-20"
}

Cytowanie w formacie APA:
Steuden, S. and Paweł Brudek and Izabella Jasik(2018). Cechy osobowości jako predyktory satysfakcji z małżeństwa osób w okresie późnej doroslości. Psychoterapia, 185, 5-20.