2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2017

 • Adaptowanie Fleminga czyli budowanie napięcia w "Casino Royale"

 • Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym  2016  Organizacja konkursów i olimpiad


  2015
  2014  Organizacja konkursów i olimpiad


  2013  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  Organizacja konkursów i olimpiad


  2012


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej  2011


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany  2010