mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
Asystent - Katedra Warsztatu Medialnego i Aksjologii
Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: stanislaw.dunin-wilczynski_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-6543-4101