Sławomir Hypś

2019

Prace magisterskie
 • Rozkaz w polskim prawie karnym
 • Przestępstwo znęcania się w polskim prawie karnym
 • Przestępstwo łapownictwa w polskim prawie karnym
 • Zabójstwa w typie kwalifikowanym w polskim prawie karnym
 • Przemyt w polskim prawie karnym
 • Przestępstwo ciągłe w polskim prawie karnym
 • Przestępstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym
 • Przestępstwo wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta w polskim prawie karnym
 • Przestępstwo zniesławienia w polskim prawie karnym
 • Prawnokarne zwalczanie pedofilii w Polsce
 • Przestępstwa związane z przeciwdziałaniem zjawisku pornografii w polskim prawie karnym
 • Odpowiedzialność karna lekarza za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta
 • Zabójstwo w afekcie w polskim prawie karnym

2018

Prace magisterskie
 • Podżeganie w polskim prawie karnym
 • Przestępstwo wymuszenia rozbójniczego w polskim prawie karnym
 • Prawo karne wobec przestępczości stadionowej
 • Cyberterroryzm a polskie prawo karne
 • Przestępstwo uprowadzenia małoletniego w kodeksie karnym
 • Kwalifikowane typy zabójstwa
 • Prawo karne wobec wykorzystania seksualnego małoletnich