Sławomir Hypś
dr Sławomir Hypś
adiunkt - Katedra Prawa Karnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: slawomir.hyps_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1925-1603