2023

Prace magisterskie
 • Zastosowanie sztucznej inteligencji Tensorflow do zbudowania modelu identyfikującego kategorie obuwia
 • Klasyfikacja gatunków muzycznych przy użyciu sieci neuronowych z zastosowaniem języka Python
 • System detekcji i rozpoznawania znaków drogowych w sekwencjach wideo
 • Przenoszenie ubrań z obrazu do obrazu za pomocą generatywnych sieci współzawodniczących

2022

Prace magisterskie
 • Rozpoznawanie znaków drogowych z wykorzystaniem uczenia głębokiego, biblioteki keras oraz sieci konwolucyjnych
 • Projektowanie i implementacja aplikacji internetowej wpierane przez framework Laravel
 • Zastosowanie wybranych algorytmów przetwarzania obrazu i ich implementacja w języku JavaScript
 • Zastosowanie algorytmu K-means do grupowania dokumentów tekstowych

2021

Prace magisterskie
 • Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych pojazdów w oparciu o sieci neuronowe
 • Analiza języków Java i Kotlin w oparciu o aplikacje na platformie Android
 • Sklep internetowy z cateringiem dietetycznym przy użyciu bazy danych
 • Zautomatyzowane podejście do konfiguracji środowiska z wykorzystaniem narzędzia Jenkins
 • Analiza porównawcza wybranych języków programowania obiektowego na przykładzie aplikacji do predykcji wyników Lotto
 • Interpolacja wielowymiarowych zredukowanych danych w oparciu o krzywe kubiczne

2020

Prace magisterskie
 • Rozwój sztucznej inteligencji w grach wideo na przestrzeni lat
 • System rezerwacji obiektów piłkarskich wykorzystujący architekturę mikroserwisów
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych do usprawnienia pracy placówek medycznych

2019

Prace magisterskie
 • Sztuczne sieci neuronowe a wczesna diagnoza raka piersi
 • Strona internetowa przeznaczona do publikacji i udostępniania zdjęć

2018

Prace magisterskie
 • Portal internetowy wspomagający organizację szkoleń dla księgowych