dr hab. Ryszard Kozera
Adiunkt - Katedra Sztucznej Inteligencji
Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: ryszard.kozera_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2907-8632