dr hab. Ryszard Kozera
adiunkt - Katedra Sztucznej Inteligencji
Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: ryszard.kozera_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2907-8632