mgr Roman Zając
kustosz - Czytelnia Ogólna i Czytelnia Teologiczno-Filozoficzna
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: roman.zajac_anti_spam@kul.pl