• Kierownik Katedry (od 2019-10-01)
  • Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy (od 2015-11-01 do 2018-02-14)
  • Kierownik Katedry (od 2014-10-01 do 2019-09-30)
  • Pełnomocnik Rektora (od 2014-03-06 do 2015-10-31)
  • Kurator Katedry (od 2013-05-16 do 2014-09-30)