2022

Prace dyplomowe
 • Zasady naliczania i ewidencji wynagrodzeń
 • Zarządzanie naleznościami jako istotny czynnik wpływający na płynności finansowe firmy.

2021

Prace dyplomowe
 • Podatek VAT w rozprachunkach księgowych.
 • Analiza dochodów podatkowych w gminie Spiczyn za lata 2017-2020.
 • Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa.
 • Wielkość i struktura przychodów i kosztów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w latach 2017-2019.

2019

Prace dyplomowe
 • Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym
 • Optymalizacja podatkowa działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę niepełnosprawną
 • Optymalizacja podatkowa w przedsiębiorstwie
 • Analiza kapitałów własnych przedsiębiorstwa na przykładzie grup producenckich z branży rolno - spożywczej
 • Systemy wynagradzania z tytułu umowy o pracę
 • Amortyzacja środków trwałych
 • System uszczelniania podatku od towarów i usług na przełomie lat 2018 - 2019
 • Wybór optymalnej formy opodatkowania dochodów dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
 • Zasady opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

2018

Prace dyplomowe
 • Formy ewidencji i opodatkowania działalności gospodarczej
 • Rozliczenie podatku Vat w przypadku Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów
 • Środki trwałe w budowie
 • Rozrachunki z tytułu podatku od towarów i usług
 • Towary - pojęcie, zasady wyceny i ewidencji