2018


Prezentacja na konferencji krajowej


2017


Prezentacja na konferencji międzynarodowej


Prezentacja na konferencji krajowej


2016Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCBiR


2015

 • „Energia kompetencji”

 • 2014  2013

 • Funkcjonowanie firm rodzinnych i ich znaczenie dla gospodarki

 • 2012  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Wygłoszenie referatu na konferencji


  Staż finansowany ze środków UE


  2011  2010  1998