dr Robert Looby prof. KUL
Profesor KUL - II Katedra Filologii Celtyckiej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: robert.looby_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-9917-6257