ks. dr Robert Kublikowski

  

 

Wykształcenie 

 • 27.06.2007 obroniłem pracę doktorską pt. Definicja realna i jej funkcje - promotor: prof. Andrzej Bronk (KUL), recenzenci: prof. Józef Herbut (KUL), prof. Adam Nowaczyk (UŁ, wcześniej IFiS PAN).
 • 1999‑...   zostałem zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Metodologii Nauki (Wydział Filozofii KUL) i rozpocząłem studia doktoranckie oraz przygotowywanie rozprawy doktorskiej z dziedziny teorii definicji.
 • 1995‑1999 studiowałem na Wydziale Filozofii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, specjalizując się w semiotyce logicznej i metodologii nauk. Studia zakończyłem pracą magisterską pt. Pojęcie analizy w filozofii współczesnej. Charakterystyka semiotyczna, napisaną na seminarium z metodologii nauk (promotor: prof. Andrzej Bronk, recenzent: prof. Józef Herbut, konsultacja: dr Tadeusz Szubka).
 • 1988‑1994 odbywałem studia filozoficzno-teologiczne w Siedleckiej filii Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, zakończone pracą magisterską z teologii moralnej na temat wolności osoby ludzkiej według Jana Pawła II (Karola Wojtyły).
 • 1975‑1988 zdobywałem podstawową i średnią edukację (Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Siedlcach), w klasie o profilu matematyczno-fizycznym.
 • 7.06.1969 r. urodziłem się w Siedlcach.

Nagrody

 • Nagroda Rektora KUL 2003 r.

Otrzymane stypendia naukowo - badawcze

 • grant promotorski: Spór o definicję: antydefinicjonizm contra definicjonizm, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Departament Badań Naukowych, nr 1 H01A 032 28 (2005‑2007).

Zagraniczne wyjazdy naukowe

 • visiting lecturer (Winnica, Ukraina) 23.06. - 3.07.2010 r.
 • kwerenda (Londyn, UK) 07. ‑ 09.2007 r.
 • visiting researcher (University of Notre Dame, USA) 02. ‑ 07.2002 r.
 • kwerenda (Londyn, UK) 02. ‑ 08.2001 r.

Przynależność do organizacji naukowych

 • Polskie Towarzystwo Semiotyczne (od 1999 r.).
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2017 23:17