Ks. dr hab. Robert Kublikowski
Adiunkt - Katedra Metodologii Nauk
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: robert.kublikowski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-5199-3941