ŻYCIORYS NAUKOWY:
2021: Redaktor naczelny "Rocznika Chełmskiego"
2020: prof. KUL
2019: stypendium naukowe – Katholieke Universiteit Leuven, België (program ERASMUS+ “Staff Mobility for Teaching”)
2019: stypendium naukowe – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Italia (program ERASMUS+ “Staff Mobility for Training”)
2017: stypendium naukowe – Katholieke Universiteit Leuven, België (program ERASMUS+ “Staff Mobility for Training”)
2015: członek Zespołu Ekspertów KUL
2015: habilitacja w KUL
2012: wykłady – Podyplomowe Europejskie Studia Samorządowe, Paris
2011: wykłady – Podyplomowe Europejskie Studia Samorządowe, Paris
2010: stypendium naukowe – Katholieke Universiteit Leuven, België
2009: wykłady – Podyplomowe Europejskie Studia Samorządowe, Paris
2006-2012: wykłady – Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Chełm
2005-2011: wykłady – Podyplomowe Europejskie Studia Samorządowe, Lublin
2003: doktorat w KUL
2003: stypendium naukowe – Univerzita Karlova Praha, Česko
2002: stypendium naukowe – Katholieke Universiteit Leuven, België
1998: zatrudniony w KUL
1994-1996: Podyplomowe Europejskie Studia Samorządowe, Lublin
1991-1996: studia magisterskie w zakresie historii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

SPECJALIZACJA NAUKOWA:
– Relacje kościoły-państwo
– Geografia historyczna Kościoła w Polsce
– Historia Kościoła w Polsce
– Parlamentaryzm i administracja w Polsce

PROJEKTY BADAWCZE:
2017-2022: <<Atlas klasztorów w Polsce X-XXI w.>>, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, nr 0273/NPRH5/H11/84/2017 – współautor projektu badawczego, główny wykonawca i sekretarz projektu
2014-2017: <<Geografia historyczna Kościoła w Polsce. Atlas historyczny metropolii przemyskiej (archidiecezja przemyska, diecezja rzeszowska, diecezja zamojsko-lubaczowska) ok. 1340-2013>>, Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, nr 2013/09/B/HS3/04241 –  współautor projektu badawczego, główny wykonawca i sekretarz projektu
2012-2015: <<Kościoły, religia i szlachta województwa ruskiego w okresie spóźnionej katolickiej konfesjonalizacji 1648-1768>>, nr 0147/FNiTP/H11/80/2011, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – kierownik projektu badawczego
2007-2010: <<Zakony męskie i żeńskie w Polsce średniowiecznej i w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (X-XVIII wiek)>>, nr N 108 038 32/1766, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – współautor projektu badawczego, główny wykonawca i sekretarz projektu
2004-2006: <<Organizacja parafialna Kościoła łacińskiego w Polsce średniowiecznej i w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (X-XVIII wiek)>>, nr 1 H01G 065 27, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji –  współautor projektu badawczego, główny wykonawca i sekretarz projektu
2004-2006: <<(Archi)diecezja lubelska 1805-2005>>, nr 1 H01G 064 27, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji –  współautor projektu badawczego, główny wykonawca i sekretarz projektu

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
2020: Wyróżnienie i medal Amicus Annalis Chelmensis /nadany w 2019/ (Stowarzyszenie Rocznik Chełmski w Chełmie)
2019: Medal srebrny za długoletnią służbę (Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej)
2017: Nagroda indywidualna III stopnia Rektora KUL za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki
2004: Wyróżnienie Fundacji Aurea Demokratia w konkursie prac doktorskich z lat 2001-2003

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:
– Research Group Early Modern History, Katholieke Universiteit Leuven, België
– Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddz. w Lublinie
– Stowarzyszenie Rocznik Chełmski w Chełmie
– Towarzystwo Naukowe KUL

CZŁONKOSTWO W KOMITECIE REDAKCYJNYM CZASOPISMA:
– Redaktor naczelny "Rocznika Chełmskiego" (od 2021 r.)
– członek Komitetu Redakcyjnego “Rocznika Chełmskiego” (od 2008 r.)

Ostatnia aktualizacja: 13.05.2021 14:03