2021


Redakcja naczelna czasopisma naukowego2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2019
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Odznaczenie krajowe państwowe


2018
Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2017
Udział w konferencji międzynarodowej


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow20162015Organizacja konferencji krajowejCzłonkostwo w krajowym zespole eksperckim


2012Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

2010


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyCzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2008Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


2007
2006Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2004


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym2003


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2001
1999

  • Posłowie ziemi chełmskiej na sejmy Rzeczypospolitej w II połowie XVII wieku
    [w:] Rocznik Chełmski
  • Testament Jakuba Suszy, biskupa diecezji chełmskiej obrządku greckokatolickiego w latach 1652-1687
    [w:] Rocznik Chełmski  • 1998


    Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany