dr hab. Rafał Sura
adiunkt - Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: rafal.sura_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-6899-2806