2022

Prace licencjackie
  • Analiza mikrobiomów bakteryjnych u zwierząt i człowieka – cele, metody, obecny stan wiedzy i problemy badawcze.

2014

Prace licencjackie
  • Wpływ farm wiatrowych na ssaki naziemne

2013

Prace licencjackie
  • Postawy społeczne względem chronionych gatunków konfliktowych - przykład chomika europejskiego Cricetus cricetus
  • Ekologiczna rola małych dolin rzecznych w miastach na przykładzie fauny drobnych gryzoni doliny Czechówki w Lublinie

2012

Prace licencjackie
  • Różnorodność gatunkowa drobnych ssaków rezerwatu przyrody "Stasin" w Lublinie

2011

Prace licencjackie
  • Metody i techniki stosowane w badaniach populacyjnych drobnych ssaków