dr Rafał Łopucki
adiunkt - Laboratorium Optyki Rentgenowskiej
Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: rafal.lopucki_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-2137-8742