2021

Prace licencjackie
 • Rola sceptycyzmu w rozwoju epistemologii. Na podstawie analizy hipotez sceptycznych Kartezjusza, Putnama i Bostroma

2020

Prace licencjackie
 • O nieistotności determinizmu względem problemu wolnej woli

2016

Prace magisterskie
 • Argumenty Leibniza za wolnością woli w Nowych rozważaniach dotyczących rozumu ludzkiego

2014

Prace magisterskie
 • Natura emocji w ujęciu Kartezjusza
 • Artura Żmijewskiego koncepcja sztuki zaangażowanej. Analiza w kontekście współczesnych dyskusji nad istotą i rolą sztuki.

2011

Prace licencjackie
 • Relacja między wiarą i rozumem na podstawie rozdziału XIV i XV „Traktatu teologiczno-politycznego” Spinozy
 • Zagadnienie sprawiedliwości w filozofii Davida Hume'a na podstawie „Traktatu o Naturze Ludzkiej”
 • Hipoteza zwodziciela – jej miejsce, rola i charakter w systemie filozoficznym Kartezjusza
 • Zagadnienie doświadczenia źródłowego w filozofii Martina Heideggera na podstawie wybranych fragmentów „Bycia i czasu”

2010

Prace licencjackie
 • Zagadnienie umysłu i ciała w świetle sporu między Kartezjuszem a Arnauldem
Prace magisterskie
 • Zagadnienie języka zwierząt w ujęciu Kartezjusza
 • Leibnizjańska koncepcja świata aktualnego jako najlepszego z możliwych

2009

Prace magisterskie
 • Kartezjusza koncepcja umysłu

2008

Prace magisterskie
 • August Comte – pozytywistyczna koncepcja świeckiej religii