dr hab. Przemysław Gut prof. KUL
profesor KUL - Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: przemyslaw.gut_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-6329-0373