Problem wolności człowieka w filozofii Leibniza
[The Problem of Human Freedom in Leibniz’s Philosophy]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: New York
Rok wydania: 2016
Tytuł publikacji: “Für unser Glück oder das Glück anderer”. Vorträge des X. Internationalen Leibniz-Kongresses, Hannover, 18. – 23. Juli 2016
Redaktorzy: Wenchao Li
Tom: 5
Strony od-do: 587-598