Neurofilozofia o wolnej woli i moralnej odpowiedzialności
[Neurophilosophy about the free will and the moral responsibility]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Olsztyn
Rok wydania: 2014
Tytuł publikacji: Mózg – umysł – dusza. Spór o adekwatną antropologię
Redaktorzy: Karol Jasiński, Zdzisław Kieliszek, Marian Machinek
Strony od-do: 41-52