Współczesna postać krytyki wolnej woli
[Contemporary form of criticism of free will]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2013
Tytuł publikacji: Filozofia Przyrody
Redaktorzy: Stanisław Janeczek, Anna Starościc, Dariusz Dąbek, Justyna Herda
Strony od-do: 285-299
Słowa kluczowe: wolna wola, libertarianizm, kompatybilizm