Argumenty Kartezjusza przeciwko myśleniu zwierząt
[Descartes’ Arguments against Animal Thought and Reason]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym (ISSN: 0860-8024)
Współautorzy: Arkadiusz Gut
Rok wydania: 2013
Tom: 102
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 96-113
Streszczenie: Celem artykułu jest omówienie twierdzeń Kartezjusza wykluczających myślenie zwierząt. Tekst w założeniu ma postać analizy historycznej i ma przedstawiać główne argumenty, którymi posłużył się Kartezjusz, niemniej w istotnych miejscach artykuł wykracza poza historyczną analizę. Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej omówione zostało współczesne tło problematyki związanej z myśleniem zwierząt. W części drugiej zwrócono uwagę na kontekst i założenia argumentacji Kartezjusza. Część trzecia stanowi prezentację głównych argumentów Kartezjusza podważających możliwość przypisania zwierzętom zdolności myślenia. Część czwarta poświęcona została reakcji na stanowisko Kartezjusza zarówno w myśli nowożytnej, jak i współczesnej.
Słowa kluczowe: filozofa XVII wieku, Kartezjusz, język, myślenie, zwierzętaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Przemysław Gut and Arkadiusz Gut",
title = "Argumenty Kartezjusza przeciwko myśleniu zwierząt",
journal = "Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym",
year = "2013",
number = "2",
pages = "96-113"
}

Cytowanie w formacie APA:
Gut, P. and Arkadiusz Gut(2013). Argumenty Kartezjusza przeciwko myśleniu zwierząt. Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym, 2, 96-113.