Cultural Management of Terror and Worry During the COVID-19 Pandemic: How Religiosity and a Dream of Human Solidarity Help the Polish People Cope

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Frontiers in Psychology (ISSN: 1664-1078)
Współautorzy: Arkadiusz Gut, Łukasz Miciuk, Oleg Gorbaniuk, Anna Karczmarczyk
Rok wydania: 2021
Tom: 12
Numer czasopisma: nr art. 790333
Strony od-do: 1-10
Dostęp WWW: https://www.readcube.com/articles/10.3389/fpsyg.2021.790333
DOI: 10.3389/fpsyg.2021.790333Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Przemysław Gut and Arkadiusz Gut and Łukasz Miciuk and Oleg Gorbaniuk and Anna Karczmarczyk",
title = "Cultural Management of Terror and Worry During the COVID-19 Pandemic: How Religiosity and a Dream of Human Solidarity Help the Polish People Cope",
journal = "Frontiers in Psychology",
year = "2021",
number = "nr art. 790333",
pages = "1-10"
}

Cytowanie w formacie APA:
Gut, P. and Arkadiusz Gut and Łukasz Miciuk and Oleg Gorbaniuk and Anna Karczmarczyk(2021). Cultural Management of Terror and Worry During the COVID-19 Pandemic: How Religiosity and a Dream of Human Solidarity Help the Polish People Cope. Frontiers in Psychology, nr art. 790333, 1-10.