Filozofia i historia. Stefana Swieżawskiego pogląd na sens i cel historii filozofii
[Philosophy and History ]

Książka naukowa recenzowana

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2021
Streszczenie: Można się spierać o to, czy i do jakiego stopnia filozofia potrzebuje historii filozofii. Ale taka lub inna odpowiedzieć na to pytanie, musi być oparta na głębokim zrozumieniu samej natury filozofii, jej problematyki i funkcji, jaką ma ona pełnić w kulturze. Nie ulega wątpliwości, że prace Swieżawskiego spełnią ten warunek i stąd również stanowią doniosły argument na rzecz twierdzenia, że wiedza z zakresu historii filozofii nie jest wcale sprawą uboczną, ale czymś, co współokreśla rzetelne i twórcze filozofowanie. Niniejsza książka została podzielona na trzy rozdziały. Pierwszy z nich dotyczy wypracowanej przez Swieżawskiego koncepcji filozofii, która kryje się za większością tez przyjmowanych przez niego na polu historiografii i historiozofii filozofii. Podstawowym obowiązkiem historyka filozofii – jak wiele razy podkreślał Swieżawski – jest ujawnienie własnej koncepcji filozofii, którą każdy badacz dziejów filozofii mieć musi i bez której dziejopisarstwo filozoficzne traci swój właściwy sens i swoją powagę: autentycznym historykiem filozofii może być bowiem tylko historyk, który posiada odpowiednią koncepcję filozofii. Rozdział drugi wydobywa z kolei poglądy Swieżawskiego na przedmiot, funkcję, zasięg i metodę historii filozofii. Natomiast zasadniczym zadaniem rozdziału trzeciego jest ukazanie głównych osiągnięć Swieżawskiego w zakresie badań nad historią filozofii starożytnej, średniowiecznej oraz nowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem historii filozofii XV wieku i badań nad św. Tomaszem.
Słowa kluczowe: Swieżawski, historia, historia filozofii
Dostęp WWW: http://sapientia.kul.pl/projects/filozofia-i-historia-stefana-swiezawskiego-poglad-na-sens-i-cel-historii-filozofii/Cytowanie w formacie Bibtex:
@book{1,
author = "Przemysław Gut",
title = "Filozofia i historia. Stefana Swieżawskiego pogląd na sens i cel historii filozofii",
year = "2021",
}

Cytowanie w formacie APA:
Gut, P. (2021). Filozofia i historia. Stefana Swieżawskiego pogląd na sens i cel historii filozofii. Lublin: