The Cartesian Theory of Emotions and Early Modern Philosophy

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Ruch Filozoficzny (ISSN: 0035-9599)
Rok wydania: 2018
Tom: 74
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 119-140
Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiam kartezjańską teorię emocji. Descartes, zapoczątkowujący nowożytność, zainicjował głębokie przemiany w sposobie pojmowania emocji, ich powstawania i skutków. Jego koncepcja emocji dostarczyła podstaw dla siedemnasto- i osiemnastowiecznych dyskusji poświęconych emocjom i stała się punktem odniesienia dla większości nowożytnych teorii emocji. W artykule staram się obronić dwa twierdzenia. Po pierwsze, uważam, że stanowisko Descartes’a w kwestii natury emocji należy interpretować przede wszystkim jako stanowisko pośrednie pomiędzy teorią fizjologiczną emocji a teorią kognitywną. Po drugie, twierdzę, że aby zrozumieć poglądy Descartes’a na pochodzenie emocji czy uczuć, należy wziąć pod uwagę cztery czynniki: a) fizjologiczne zmiany; b) ocenę przedmiotu, c) zachowanie względem przedmiotu bądź gotowość do działania, d) przejawianie się emocji – zwłaszcza w wyrazie twarzy. Wszystkie one stanowią nieodłączny czynnik powstawania każdej emocji.
Słowa kluczowe: Descartes, emocja, uczucia, Spinoza, Hume
Dostęp WWW: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RF/article/view/RF.2018.031/15702
DOI: 10.12775/RF.2018.031Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Przemysław Gut",
title = "The Cartesian Theory of Emotions and Early Modern Philosophy",
journal = "Ruch Filozoficzny",
year = "2018",
number = "3",
pages = "119-140"
}

Cytowanie w formacie APA:
Gut, P. (2018). The Cartesian Theory of Emotions and Early Modern Philosophy. Ruch Filozoficzny, 3, 119-140.