Leibniz: Osobista tożsamość i identyczność substancji
[Leibniz: Personal Identity and Sameness of Substance]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Filozoficzne (ISSN: 0035-7685)
Rok wydania: 2017
Tom: 65
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 93-110
Streszczenie: Teoria Leibniza na temat osobowej identyczności jest od dawna przedmiotem licznych sporów i rozbieżności interpretacyjnych. W niniejszym artykule zestawiam mój pogląd na temat tego, co faktycznie uważał Leibniz za podstawę bycia tą samą osobą z poglądem, który został sformułowany przez Margaret Wilson i Samuela Schefflera. Ich zdaniem Leibniz nie przedstawiał spójnej, jedno­litej i przekonującej teorii osobowej identyczności. Jego stanowisko — jak utrzymują ci autorzy — zawiera w sobie zbyt wiele niekonsekwencji, aby można je było uznać za satysfakcjonujące roz­wiązanie tego zagadnienia. Nie zgadzam się z tą opinią. W moim przekonaniu bardziej wnikliwy ogląd tekstów Leibniza pozwala stwierdzić, że nie ma podstaw do tak krytycznej oceny wyników Leibniza w kwestii osobowej identyczności. Artykuł składa się z dwóch części. W części pierwszej — korzystając z sugestii podanych przez Vailatigo, Thiela, Noonana i Bobro — staram się przed­stawić główne argumenty przeciwko interpretacji Wilson i Schefflera. W części drugiej poruszam dwie kwestie. Najpierw omawiam powody, które Leibniz wymieniał celem uzasadnienia tezy, że osobowa identyczność wymaga zarówno ciągłości substancji, jak i ciągłości pewnych fenomenów psychologicznych. Następnie przedstawiam argumenty Leibniza na rzecz tezy, że tym, co ostatecz­nie nadaje identyczność osobie, jest jej substancjalna zasada, czyli dusza lub „ja”.
Słowa kluczowe: Leibniz, osobowa identyczność, substancja, tożsamość, samoświadomość, pamięć
Dostęp WWW: http://www.kul.pl/files/1516/roczniki_filozoficzne/roczniki_filozoficzne_65_2_2017/05-gut.pdf
DOI: 10.18290/rf.2017.65.2-5Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Przemysław Gut",
title = "Leibniz: Osobista tożsamość i identyczność substancji",
journal = "Roczniki Filozoficzne",
year = "2017",
number = "2",
pages = "93-110"
}

Cytowanie w formacie APA:
Gut, P. (2017). Leibniz: Osobista tożsamość i identyczność substancji. Roczniki Filozoficzne, 2, 93-110.