Gottfried Wilhelm Leibniz: portret intelektualny
[Gottfried Wilhelm Leibniz: An Intellectual Portrait]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Filozoficzne (ISSN: 0035-7685)
Rok wydania: 2017
Tom: 65
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 5-21
Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, po pierwsze, najistotniejszych faktów z biografii Leibniza; po drugie, miejsca filozofii Leibniza w ramach myśli filozoficznej wieku XVII; po trzecie, głównych trendów interpretacyjnych jego pism, czynnych do dzisiaj w literaturze historycznofilozoficznej; po czwarte, podstawowych cech, które określą zarówno postawę filozoficzną Leibniza, jak też przyjęty przezeń sposób filozofowania.
Słowa kluczowe: Gottfried Wilhelm Leibniz, filozofia nowożytna, racjonalizm, pluralizm, monada, teizm
Dostęp WWW: http://www.kul.pl/files/1516/roczniki_filozoficzne/roczniki_filozoficzne_65_2_2017/01-gut.pdf
DOI: 10.18290/rf.2017.65.2-1Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Przemysław Gut",
title = "Gottfried Wilhelm Leibniz: portret intelektualny",
journal = "Roczniki Filozoficzne",
year = "2017",
number = "2",
pages = "5-21"
}

Cytowanie w formacie APA:
Gut, P. (2017). Gottfried Wilhelm Leibniz: portret intelektualny. Roczniki Filozoficzne, 2, 5-21.