Piotr Szczur

2012

Prace magisterskie
  • Dekanat Turobin w latach 1919-2000
  • Jana Chryzostoma nauka o jałmużnie w świetle jego "Homilii na Ewangelię według św. Mateusza".
  • Dekanat bychawski w latach 1948-2000
  • Chrystologia Orygenesa w świetle Komentarzy i Homilii do Ewangelii Synoptycznych

2011

Prace magisterskie
  • Myśl społeczna świętego Jana Chryzostoma w świetle homilii na Listy pasterskie świętego Pawła

2010

Prace magisterskie
  • Jeruzalem w Enarrationes in Psalmos św. Augustyna
  • Rola cnót w życiu monastycznym w świetle "Reguł" Bazylego Wielkiego

2009

Prace magisterskie
  • Wizja małżeństwa chrześcijańskiego w świetle "De bono coniugali" i "De nuptiis et concupiscentia" św. Augustyna.
  • Wzorce osobowe w "Kazaniach do Ludu" św. Cezarego z Arles.
  • Rzymskie batalie wojskowe w "Rerum gestarum libri" Ammiana Marcellina