Piotr Szczur

Komunia Boga z człowiekiem w nauczaniu św. Jana Chryzostoma
[God’s Communion with Man in St. John Chrysostom’s Teaching]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Święty Tomasz z Akwinu patronem teologów
Miejsce: Sandomierz
Nazwa jednostki: Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu