Piotr Szczur

Radość u Ojców Kościoła
[The Joy according to the Fathers of the Church]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Historii Kościoła w Starożytności Chrześcijańskiej